پرژکتورهای روکار LED , SMD , COM

 • پرژکتور ۵۰ cob آیپی ۶۶

  تماس بگیرید

  طول عمر زیاد ( حدود ۵۰۰۰۰ ساعت )

  رنگ نور مناسب و استاندارد طیف نوری

  طیف گسترده نور

  قدرت بالای نوردهی با مصرف انرژی کم

  قابلیت نصب در محیط های مرطوب و محیط های غبارآلود ( IP-65 )

  بدنه مستحکم فلزی

  استفاده از شیشه مقاوم در برابر ضربه

  تلفات حرارت پایین

  درخشندگی چند برابر نسبت به لامپ های کم مصرف

  عدم لرزش نور در مقابل نوسانات برق

  عدم تولید پرتو های فرابنفش ( UV ) و مادون قرمز ( IR )

 • پرژکتور ۲۰۰ cob آیپی ۶۶

  تماس بگیرید

  طول عمر زیاد ( حدود ۵۰۰۰۰ ساعت )

  رنگ نور مناسب و استاندارد طیف نوری

  طیف گسترده نور

  قدرت بالای نوردهی با مصرف انرژی کم

  قابلیت نصب در محیط های مرطوب و محیط های غبارآلود ( IP-65 )

  بدنه مستحکم فلزی

  استفاده از شیشه مقاوم در برابر ضربه

  تلفات حرارت پایین

  درخشندگی چند برابر نسبت به لامپ های کم مصرف

  عدم لرزش نور در مقابل نوسانات برق

  عدم تولید پرتو های فرابنفش ( UV ) و مادون قرمز ( IR )

 • پرژکتور ۱۰۰ cob آیپی ۶۶

  تماس بگیرید

  طول عمر زیاد ( حدود ۵۰۰۰۰ ساعت )

  رنگ نور مناسب و استاندارد طیف نوری

  طیف گسترده نور

  قدرت بالای نوردهی با مصرف انرژی کم

  قابلیت نصب در محیط های مرطوب و محیط های غبارآلود ( IP-65 )

  بدنه مستحکم فلزی

  استفاده از شیشه مقاوم در برابر ضربه

  تلفات حرارت پایین

  درخشندگی چند برابر نسبت به لامپ های کم مصرف

  عدم لرزش نور در مقابل نوسانات برق

  عدم تولید پرتو های فرابنفش ( UV ) و مادون قرمز ( IR )

 • پرژکتور SMD روکار ۵۰ وات لنزدار

  تماس بگیرید

  فاقد اشعه ماوراء بنفش و مادون قرمز

  فوق العاده کم مصرف همراه با نور زیاد

  زاویه پرتاب نور˚۱۲۰

  نصب آسان

  صرفه جویی در مصرف انرژی و بازده بالا

  ایجاد حرارت فوق العاده کم

  دوستدار محیط زیست

  بدنه آلمینیومی

  عمر مفید ۴۰٫۰۰۰ ساعت

  پروژکتور SMD

  موارد استفاده: پروژکتور اس ام دی

  روشنایی بیرونی

  پارک

  محوطه پارکینگ و … پروژکتور اس ام دی

  پروژکتور SMD

  توجه: پروژکتور اس ام دی

  پروژکتور زیر آب استفاده نگردد

  از دسترس کودکان دور نگاه داشته شود

  در صورت شکستن شیشه، فوراً تعویض گردد

  برای ساخت رنگی این محصول بهصورت سفارشی و ریموت دار با ما تماس بگیرید

  دارای یک سال گارانتی دنیای نور

 • پرژکتور SMD روکار ۵۰ وات

  تماس بگیرید

  فاقد اشعه ماوراء بنفش و مادون قرمز

  فوق العاده کم مصرف همراه با نور زیاد

  زاویه پرتاب نور˚۱۲۰

  نصب آسان

  صرفه جویی در مصرف انرژی و بازده بالا

  ایجاد حرارت فوق العاده کم

  دوستدار محیط زیست

  بدنه آلمینیومی

  عمر مفید ۴۰٫۰۰۰ ساعت

  پروژکتور SMD

  موارد استفاده: پروژکتور اس ام دی

  روشنایی بیرونی

  پارک

  محوطه پارکینگ و … پروژکتور اس ام دی

  پروژکتور SMD

  توجه: پروژکتور اس ام دی

  پروژکتور زیر آب استفاده نگردد

  از دسترس کودکان دور نگاه داشته شود

  در صورت شکستن شیشه، فوراً تعویض گردد

  برای ساخت رنگی این محصول بهصورت سفارشی و ریموت دار با ما تماس بگیرید

  دارای یک سال گارانتی دنیای نور

 • پرژکتور SMD روکار ۳۰ وات لنزدار

  تماس بگیرید

  فاقد اشعه ماوراء بنفش و مادون قرمز

  فوق العاده کم مصرف همراه با نور زیاد

  زاویه پرتاب نور˚۱۲۰

  نصب آسان

  صرفه جویی در مصرف انرژی و بازده بالا

  ایجاد حرارت فوق العاده کم

  دوستدار محیط زیست

  بدنه آلمینیومی

  عمر مفید ۴۰٫۰۰۰ ساعت

  پروژکتور SMD

  موارد استفاده: پروژکتور اس ام دی

  روشنایی بیرونی

  پارک

  محوطه پارکینگ و … پروژکتور اس ام دی

  پروژکتور SMD

  توجه: پروژکتور اس ام دی

  پروژکتور زیر آب استفاده نگردد

  از دسترس کودکان دور نگاه داشته شود

  در صورت شکستن شیشه، فوراً تعویض گردد

  برای ساخت رنگی این محصول بهصورت سفارشی و ریموت دار با ما تماس بگیرید

  دارای یک سال گارانتی دنیای نور

 • پرژکتور SMD روکار ۳۰ وات

  تماس بگیرید

  فاقد اشعه ماوراء بنفش و مادون قرمز

  فوق العاده کم مصرف همراه با نور زیاد

  زاویه پرتاب نور˚۱۲۰

  نصب آسان

  صرفه جویی در مصرف انرژی و بازده بالا

  ایجاد حرارت فوق العاده کم

  دوستدار محیط زیست

  بدنه آلمینیومی

  عمر مفید ۴۰٫۰۰۰ ساعت

  پروژکتور SMD

  موارد استفاده: پروژکتور اس ام دی

  روشنایی بیرونی

  پارک

  محوطه پارکینگ و … پروژکتور اس ام دی

  پروژکتور SMD

  توجه: پروژکتور اس ام دی

  پروژکتور زیر آب استفاده نگردد

  از دسترس کودکان دور نگاه داشته شود

  در صورت شکستن شیشه، فوراً تعویض گردد

  برای ساخت رنگی این محصول بهصورت سفارشی و ریموت دار با ما تماس بگیرید

  دارای یک سال گارانتی دنیای نور

 • پرژکتور SMD روکار ۲۰۰ وات ۴ چیپ

  تماس بگیرید

  فاقد اشعه ماوراء بنفش و مادون قرمز

  فوق العاده کم مصرف همراه با نور زیاد

  زاویه پرتاب نور˚۱۲۰

  نصب آسان

  صرفه جویی در مصرف انرژی و بازده بالا

  ایجاد حرارت فوق العاده کم

  دوستدار محیط زیست

  بدنه آلمینیومی

  عمر مفید ۴۰٫۰۰۰ ساعت

  پروژکتور SMD

  موارد استفاده: پروژکتور اس ام دی

  روشنایی بیرونی

  پارک

  محوطه پارکینگ و … پروژکتور اس ام دی

  پروژکتور SMD

  توجه: پروژکتور اس ام دی

  پروژکتور زیر آب استفاده نگردد

  از دسترس کودکان دور نگاه داشته شود

  در صورت شکستن شیشه، فوراً تعویض گردد

  برای ساخت رنگی این محصول بهصورت سفارشی و ریموت دار با ما تماس بگیرید

  دارای یک سال گارانتی دنیای نور

 • پرژکتور SMD روکار ۲۰۰ وات لنزدار ۴ چیپ

  تماس بگیرید

  فاقد اشعه ماوراء بنفش و مادون قرمز

  فوق العاده کم مصرف همراه با نور زیاد

  زاویه پرتاب نور˚۱۲۰

  نصب آسان

  صرفه جویی در مصرف انرژی و بازده بالا

  ایجاد حرارت فوق العاده کم

  دوستدار محیط زیست

  بدنه آلمینیومی

  عمر مفید ۴۰٫۰۰۰ ساعت

  پروژکتور SMD

  موارد استفاده: پروژکتور اس ام دی

  روشنایی بیرونی

  پارک

  محوطه پارکینگ و … پروژکتور اس ام دی

  پروژکتور SMD

  توجه: پروژکتور اس ام دی

  پروژکتور زیر آب استفاده نگردد

  از دسترس کودکان دور نگاه داشته شود

  در صورت شکستن شیشه، فوراً تعویض گردد

  برای ساخت رنگی این محصول بهصورت سفارشی و ریموت دار با ما تماس بگیرید

  دارای یک سال گارانتی دنیای نور

 • پرژکتور SMD روکار ۲۰ وات لنزدار

  تماس بگیرید

  فاقد اشعه ماوراء بنفش و مادون قرمز

  فوق العاده کم مصرف همراه با نور زیاد

  زاویه پرتاب نور˚۱۲۰

  نصب آسان

  صرفه جویی در مصرف انرژی و بازده بالا

  ایجاد حرارت فوق العاده کم

  دوستدار محیط زیست

  بدنه آلمینیومی

  عمر مفید ۴۰٫۰۰۰ ساعت

  پروژکتور SMD

  موارد استفاده: پروژکتور اس ام دی

  روشنایی بیرونی

  پارک

  محوطه پارکینگ و … پروژکتور اس ام دی

  پروژکتور SMD

  توجه: پروژکتور اس ام دی

  پروژکتور زیر آب استفاده نگردد

  از دسترس کودکان دور نگاه داشته شود

  در صورت شکستن شیشه، فوراً تعویض گردد

  برای ساخت رنگی این محصول بهصورت سفارشی و ریموت دار با ما تماس بگیرید

  دارای یک سال گارانتی دنیای نور

 • پرژکتور SMD روکار ۲۰ وات

  تماس بگیرید

  فاقد اشعه ماوراء بنفش و مادون قرمز

  فوق العاده کم مصرف همراه با نور زیاد

  زاویه پرتاب نور˚۱۲۰

  نصب آسان

  صرفه جویی در مصرف انرژی و بازده بالا

  ایجاد حرارت فوق العاده کم

  دوستدار محیط زیست

  بدنه آلمینیومی

  عمر مفید ۴۰٫۰۰۰ ساعت

  پروژکتور SMD

  موارد استفاده: پروژکتور اس ام دی

  روشنایی بیرونی

  پارک

  محوطه پارکینگ و … پروژکتور اس ام دی

  پروژکتور SMD

  توجه: پروژکتور اس ام دی

  پروژکتور زیر آب استفاده نگردد

  از دسترس کودکان دور نگاه داشته شود

  در صورت شکستن شیشه، فوراً تعویض گردد

  برای ساخت رنگی این محصول بهصورت سفارشی و ریموت دار با ما تماس بگیرید

  دارای یک سال گارانتی دنیای نور

 • پرژکتور SMD روکار ۱۵۰ وات لنزدار سه چیپ

  تماس بگیرید

  فاقد اشعه ماوراء بنفش و مادون قرمز

  فوق العاده کم مصرف همراه با نور زیاد

  زاویه پرتاب نور˚۱۲۰

  نصب آسان

  صرفه جویی در مصرف انرژی و بازده بالا

  ایجاد حرارت فوق العاده کم

  دوستدار محیط زیست

  بدنه آلمینیومی

  عمر مفید ۴۰٫۰۰۰ ساعت

  پروژکتور SMD

  موارد استفاده: پروژکتور اس ام دی

  روشنایی بیرونی

  پارک

  محوطه پارکینگ و … پروژکتور اس ام دی

  پروژکتور SMD

  توجه: پروژکتور اس ام دی

  پروژکتور زیر آب استفاده نگردد

  از دسترس کودکان دور نگاه داشته شود

  در صورت شکستن شیشه، فوراً تعویض گردد

  برای ساخت رنگی این محصول بهصورت سفارشی و ریموت دار با ما تماس بگیرید

  دارای یک سال گارانتی دنیای نور

 • پرژکتور SMD روکار ۱۵۰ وات سه چیپ

  تماس بگیرید

  فاقد اشعه ماوراء بنفش و مادون قرمز

  فوق العاده کم مصرف همراه با نور زیاد

  زاویه پرتاب نور˚۱۲۰

  نصب آسان

  صرفه جویی در مصرف انرژی و بازده بالا

  ایجاد حرارت فوق العاده کم

  دوستدار محیط زیست

  بدنه آلمینیومی

  عمر مفید ۴۰٫۰۰۰ ساعت

  پروژکتور SMD

  موارد استفاده: پروژکتور اس ام دی

  روشنایی بیرونی

  پارک

  محوطه پارکینگ و … پروژکتور اس ام دی

  پروژکتور SMD

  توجه: پروژکتور اس ام دی

  پروژکتور زیر آب استفاده نگردد

  از دسترس کودکان دور نگاه داشته شود

  در صورت شکستن شیشه، فوراً تعویض گردد

  برای ساخت رنگی این محصول بهصورت سفارشی و ریموت دار با ما تماس بگیرید

  دارای یک سال گارانتی دنیای نور

 • پرژکتور SMD روکار ۱۰۰ وات لنزدار دو چیپ

  تماس بگیرید

  فاقد اشعه ماوراء بنفش و مادون قرمز

  فوق العاده کم مصرف همراه با نور زیاد

  زاویه پرتاب نور˚۱۲۰

  نصب آسان

  صرفه جویی در مصرف انرژی و بازده بالا

  ایجاد حرارت فوق العاده کم

  دوستدار محیط زیست

  بدنه آلمینیومی

  عمر مفید ۴۰٫۰۰۰ ساعت

  پروژکتور SMD

  موارد استفاده: پروژکتور اس ام دی

  روشنایی بیرونی

  پارک

  محوطه پارکینگ و … پروژکتور اس ام دی

  پروژکتور SMD

  توجه: پروژکتور اس ام دی

  پروژکتور زیر آب استفاده نگردد

  از دسترس کودکان دور نگاه داشته شود

  در صورت شکستن شیشه، فوراً تعویض گردد

  برای ساخت رنگی این محصول بهصورت سفارشی و ریموت دار با ما تماس بگیرید

  دارای یک سال گارانتی دنیای نور

 • پرژکتور SMD روکار ۱۰۰ وات لنزدار

  تماس بگیرید

  فاقد اشعه ماوراء بنفش و مادون قرمز

  فوق العاده کم مصرف همراه با نور زیاد

  زاویه پرتاب نور˚۱۲۰

  نصب آسان

  صرفه جویی در مصرف انرژی و بازده بالا

  ایجاد حرارت فوق العاده کم

  دوستدار محیط زیست

  بدنه آلمینیومی

  عمر مفید ۴۰٫۰۰۰ ساعت

  پروژکتور SMD

  موارد استفاده: پروژکتور اس ام دی

  روشنایی بیرونی

  پارک

  محوطه پارکینگ و … پروژکتور اس ام دی

  پروژکتور SMD

  توجه: پروژکتور اس ام دی

  پروژکتور زیر آب استفاده نگردد

  از دسترس کودکان دور نگاه داشته شود

  در صورت شکستن شیشه، فوراً تعویض گردد

  برای ساخت رنگی این محصول بهصورت سفارشی و ریموت دار با ما تماس بگیرید

  دارای یک سال گارانتی دنیای نور

 • پرژکتور SMD روکار ۱۰۰ وات دوچیپ

  تماس بگیرید

  فاقد اشعه ماوراء بنفش و مادون قرمز

  فوق العاده کم مصرف همراه با نور زیاد

  زاویه پرتاب نور˚۱۲۰

  نصب آسان

  صرفه جویی در مصرف انرژی و بازده بالا

  ایجاد حرارت فوق العاده کم

  دوستدار محیط زیست

  بدنه آلمینیومی

  عمر مفید ۴۰٫۰۰۰ ساعت

  پروژکتور SMD

  موارد استفاده: پروژکتور اس ام دی

  روشنایی بیرونی

  پارک

  محوطه پارکینگ و … پروژکتور اس ام دی

  پروژکتور SMD

  توجه: پروژکتور اس ام دی

  پروژکتور زیر آب استفاده نگردد

  از دسترس کودکان دور نگاه داشته شود

  در صورت شکستن شیشه، فوراً تعویض گردد

  برای ساخت رنگی این محصول بهصورت سفارشی و ریموت دار با ما تماس بگیرید

  دارای یک سال گارانتی دنیای نور