لامپ های فوق کم مصرف LED, SMD ,COB

  • لامپ LED حبابی ۱۰۰ وات آفتابی و مهتابی

    تماس بگیرید

    بازده نوری ۱۱ برابر معادل لامپ های رشته ای و ۳ برابر لامپ های کم مصرف

    بهره‌وری بالا و نور درخشان

    عدم نیاز به تعویض مکرر لامپ

    تلفات حرارت کم و بازدهی انرژی بالا

    کاهش ۸۰% هزینه برق روشنایی

    مقاوم در روشن و خاموش شدن متوالی

    رسیدن به حد اکثر نور به محض روشن شدن

    طول عمر ۱۵ سال ( حدود ۵۰ هزار ساعت)

    عدم تولید پرتوهای فرابنفش (UV) و مادون قرمز (IR)

    مقاوم بودن در برابر شوک الکتریکی، لرزش ، ضربه ، دود و گرد وغبار

    رنگ نور مناسب و استاندارد که اشیاء را به رنگ واقعی و طبیعی نشان می دهد

    طراحی زیبا وچشم نواز

    بدون هیچ گونه اثر زیست محیطی مخرب

    دارای ۲ سال گارانتی تعویض از دنیای نور

  • لامپ LED حبابی ۱۲ وات آفتابی و مهتابی

    تماس بگیرید

    بازده نوری ۱۱ برابر معادل لامپ های رشته ای و ۳ برابر لامپ های کم مصرف

    بهره‌وری بالا و نور درخشان

    عدم نیاز به تعویض مکرر لامپ

    تلفات حرارت کم و بازدهی انرژی بالا

    کاهش ۸۰% هزینه برق روشنایی

    مقاوم در روشن و خاموش شدن متوالی

    رسیدن به حد اکثر نور به محض روشن شدن

    طول عمر ۱۵ سال ( حدود ۵۰ هزار ساعت)

    عدم تولید پرتوهای فرابنف (UV) و مادون قرمز (IR)

    مقاوم بودن در برابر شوک الکتریکی، لرزش ، ضربه ، دود و گرد وغبار

    رنگ نور مناسب و استاندارد که اشیاء را به رنگ واقعی و طبیعی نشان می دهد

    طراحی زیبا وچشم نواز

    بدون هیچ گونه اثر زیست محیطی مخرب

    دارای ۲ سال گارانتی تعویض از دنیای نور

  • لامپ LED حبابی ۱۵ وات آفتابی و مهتابی

    تماس بگیرید

    بازده نوری ۱۱ برابر معادل لامپ های رشته ای و ۳ برابر لامپ های کم مصرف

    بهره‌وری بالا و  نور درخشان

    عدم نیاز به تعویض مکرر لامپ

    تلفات حرارت کم و بازدهی انرژی بالا

    کاهش ۸۰%  هزینه برق روشنایی

    مقاوم در روشن و خاموش شدن متوالی

    رسیدن به حد اکثر نور به محض روشن شدن

    طول عمر ۱۵ سال ( حدود ۵۰ هزار ساعت)

    عدم تولید پرتوهای فرابنف  (UV) و مادون قرمز  (IR)

    مقاوم بودن در برابر شوک الکتریکی، لرزش ، ضربه ، دود و گرد وغبار

    رنگ نور مناسب و استاندارد که اشیاء را به رنگ واقعی و طبیعی نشان می دهد

    طراحی زیبا وچشم نواز

    بدون هیچ گونه اثر زیست محیطی مخرب

    دارای ۲ سال گارانتی تعویض از دنیای نور

  • لامپ LED حبابی ۱۵۰ وات آفتابی و مهتابی

    تماس بگیرید

    بازده نوری ۱۱ برابر معادل لامپ های رشته ای و ۳ برابر لامپ های کم مصرف

    بهره‌وری بالا و نور درخشان

    عدم نیاز به تعویض مکرر لامپ

    تلفات حرارت کم و بازدهی انرژی بالا

    کاهش ۸۰% هزینه برق روشنایی

    مقاوم در روشن و خاموش شدن متوالی

    رسیدن به حد اکثر نور به محض روشن شدن

    طول عمر ۱۵ سال ( حدود ۵۰ هزار ساعت)

    عدم تولید پرتوهای فرابنفش (UV) و مادون قرمز (IR)

    مقاوم بودن در برابر شوک الکتریکی، لرزش ، ضربه ، دود و گرد وغبار

    رنگ نور مناسب و استاندارد که اشیاء را به رنگ واقعی و طبیعی نشان می دهد

    طراحی زیبا وچشم نواز

    بدون هیچ گونه اثر زیست محیطی مخرب

    دارای ۲ سال گارانتی تعویض از دنیای نور

  • لامپ LED حبابی ۲۰ وات آفتابی و مهتابی

    تماس بگیرید

    بازده نوری ۱۱ برابر معادل لامپ های رشته ای و ۳ برابر لامپ های کم مصرف

    بهره‌وری بالا و  نور درخشان
    بازده نوری ۱۱ برابر معادل لامپ های رشته ای و ۳ برابر لامپ های کم مصرف

    بهره‌وری بالا و نور درخشان

    عدم نیاز به تعویض مکرر لامپ

    تلفات حرارت کم و بازدهی انرژی بالا

    کاهش ۸۰% هزینه برق روشنایی

    مقاوم در روشن و خاموش شدن متوالی

    رسیدن به حد اکثر نور به محض روشن شدن

    طول عمر ۱۵ سال ( حدود ۵۰ هزار ساعت)

    عدم تولید پرتوهای فرابنفش (UV) و مادون قرمز (IR)

    مقاوم بودن در برابر شوک الکتریکی، لرزش ، ضربه ، دود و گرد وغبار

    رنگ نور مناسب و استاندارد که اشیاء را به رنگ واقعی و طبیعی نشان می دهد

    طراحی زیبا وچشم نواز

    بدون هیچ گونه اثر زیست محیطی مخرب

    دارای ۲ سال گارانتی تعویض از دنیای نور
    عدم نیاز به تعویض مکرر لامپ

    تلفات حرارت کم و بازدهی انرژی بالا

    کاهش ۸۰%  هزینه برق روشنایی

    مقاوم در روشن و خاموش شدن متوالی

    رسیدن به حد اکثر نور به محض روشن شدن

    طول عمر ۱۵ سال ( حدود ۵۰ هزار ساعت)

    عدم تولید پرتوهای فرابنفش  (UV) و مادون قرمز  (IR)

    مقاوم بودن در برابر شوک الکتریکی، لرزش ، ضربه ، دود و گرد وغبار

    رنگ نور مناسب و استاندارد که اشیاء را به رنگ واقعی و طبیعی نشان می دهد

    طراحی زیبا وچشم نواز

    بدون هیچ گونه اثر زیست محیطی مخرب

    دارای ۲ سال گارانتی تعویض از دنیای نور

  • لامپ LED حبابی ۲۰۰ وات آفتابی و مهتابی

    تماس بگیرید

    بازده نوری ۱۱ برابر معادل لامپ های رشته ای و ۳ برابر لامپ های کم مصرف

    بهره‌وری بالا و نور درخشان

    عدم نیاز به تعویض مکرر لامپ

    تلفات حرارت کم و بازدهی انرژی بالا

    کاهش ۸۰% هزینه برق روشنایی

    مقاوم در روشن و خاموش شدن متوالی

    رسیدن به حد اکثر نور به محض روشن شدن

    طول عمر ۱۵ سال ( حدود ۵۰ هزار ساعت)

    عدم تولید پرتوهای فرابنفش (UV) و مادون قرمز (IR)

    مقاوم بودن در برابر شوک الکتریکی، لرزش ، ضربه ، دود و گرد وغبار

    رنگ نور مناسب و استاندارد که اشیاء را به رنگ واقعی و طبیعی نشان می دهد

    طراحی زیبا وچشم نواز

    بدون هیچ گونه اثر زیست محیطی مخرب

    دارای ۲ سال گارانتی تعویض از دنیای نور

  • لامپ LED حبابی ۳۰ وات آفتابی و مهتابی

    تماس بگیرید

    بازده نوری ۱۱ برابر معادل لامپ های رشته ای و ۳ برابر لامپ های کم مصرف

    بهره‌وری بالا و نور درخشان

    عدم نیاز به تعویض مکرر لامپ

    تلفات حرارت کم و بازدهی انرژی بالا

    کاهش ۸۰% هزینه برق روشنایی

    مقاوم در روشن و خاموش شدن متوالی

    رسیدن به حد اکثر نور به محض روشن شدن

    طول عمر ۱۵ سال ( حدود ۵۰ هزار ساعت)

    عدم تولید پرتوهای فرابنف (UV) و مادون قرمز (IR)

    مقاوم بودن در برابر شوک الکتریکی، لرزش ، ضربه ، دود و گرد وغبار

    رنگ نور مناسب و استاندارد که اشیاء را به رنگ واقعی و طبیعی نشان می دهد

    طراحی زیبا وچشم نواز

    بدون هیچ گونه اثر زیست محیطی مخرب

    دارای ۲ سال گارانتی تعویض از دنیای نور

  • لامپ LED حبابی ۴۰ وات آفتابی و مهتابی

    تماس بگیرید

    بازده نوری ۱۱ برابر معادل لامپ های رشته ای و ۳ برابر لامپ های کم مصرف

    بهره‌وری بالا و نور درخشان

    عدم نیاز به تعویض مکرر لامپ

    تلفات حرارت کم و بازدهی انرژی بالا

    کاهش ۸۰% هزینه برق روشنایی

    مقاوم در روشن و خاموش شدن متوالی

    رسیدن به حد اکثر نور به محض روشن شدن

    طول عمر ۱۵ سال ( حدود ۵۰ هزار ساعت)

    عدم تولید پرتوهای فرابنف (UV) و مادون قرمز (IR)

    مقاوم بودن در برابر شوک الکتریکی، لرزش ، ضربه ، دود و گرد وغبار

    رنگ نور مناسب و استاندارد که اشیاء را به رنگ واقعی و طبیعی نشان می دهد

    طراحی زیبا وچشم نواز

    بدون هیچ گونه اثر زیست محیطی مخرب

    دارای ۲ سال گارانتی تعویض از دنیای نور

  • لامپ LED حبابی ۵۰ وات آفتابی و مهتابی

    تماس بگیرید

    بازده نوری ۱۱ برابر معادل لامپ های رشته ای و ۳ برابر لامپ های کم مصرف

    بهره‌وری بالا و نور درخشان

    عدم نیاز به تعویض مکرر لامپ

    تلفات حرارت کم و بازدهی انرژی بالا

    کاهش ۸۰% هزینه برق روشنایی

    مقاوم در روشن و خاموش شدن متوالی

    رسیدن به حد اکثر نور به محض روشن شدن

    طول عمر ۱۵ سال ( حدود ۵۰ هزار ساعت)

    عدم تولید پرتوهای فرابنف (UV) و مادون قرمز (IR)

    مقاوم بودن در برابر شوک الکتریکی، لرزش ، ضربه ، دود و گرد وغبار

    رنگ نور مناسب و استاندارد که اشیاء را به رنگ واقعی و طبیعی نشان می دهد

    طراحی زیبا وچشم نواز

    بدون هیچ گونه اثر زیست محیطی مخرب

    دارای ۲ سال گارانتی تعویض از دنیای نور

  • لامپ LED حبابی ۸۰ وات آفتابی و مهتابی

    تماس بگیرید

    بازده نوری ۱۱ برابر معادل لامپ های رشته ای و ۳ برابر لامپ های کم مصرف

    بهره‌وری بالا و  نور درخشان

    عدم نیاز به تعویض مکرر لامپ

    تلفات حرارت کم و بازدهی انرژی بالا

    کاهش ۸۰%  هزینه برق روشنایی

    مقاوم در روشن و خاموش شدن متوالی

    رسیدن به حد اکثر نور به محض روشن شدن

    طول عمر ۱۵ سال ( حدود ۵۰ هزار ساعت)

    عدم تولید پرتوهای فرابنفش  (UV) و مادون قرمز  (IR)

    مقاوم بودن در برابر شوک الکتریکی، لرزش ، ضربه ، دود و گرد وغبار

    رنگ نور مناسب و استاندارد که اشیاء را به رنگ واقعی و طبیعی نشان می دهد

    طراحی زیبا وچشم نواز

    بدون هیچ گونه اثر زیست محیطی مخرب

    دارای ۲ سال گارانتی تعویض از دنیای نور

  • لامپ LED حبابی ۹ وات آفتابی و مهتابی

    تماس بگیرید

    بازده نوری ۱۱ برابر معادل لامپ های رشته ای و ۳ برابر لامپ های کم مصرف

    بهره‌وری بالا و نور درخشان

    عدم نیاز به تعویض مکرر لامپ

    تلفات حرارت کم و بازدهی انرژی بالا

    کاهش ۸۰% هزینه برق روشنایی

    مقاوم در روشن و خاموش شدن متوالی

    رسیدن به حد اکثر نور به محض روشن شدن

    طول عمر ۱۵ سال ( حدود ۵۰ هزار ساعت)

    عدم تولید پرتوهای فرابنف (UV) و مادون قرمز

    مقاوم بودن در برابر شوک الکتریکی، لرزش ، ضربه ، دود و گرد وغبار

    رنگ نور مناسب و استاندارد که اشیاء را به رنگ واقعی و طبیعی نشان می دهد

    طراحی زیبا وچشم نواز

    بدون هیچ گونه اثر زیست محیطی مخرب

    دارای ۲ سال گارانتی تعویض از دنیای نور

  • لامپ سوزنی ۱۲ولت G4 آفتابی و مهتابی

    تماس بگیرید

    لامپ ال ای دی ۱/۵ وات لوستری با پوشش لاستیکی و مصرف پایین، جایگزین بسیار مناسبی برای لامپ های التهابی هم شکل با مصرف فوق العاده بالا می‌باشد.

    دارای ۲ سال گارانتی تعویض

  • لامپ سوزنی ۲۲۰ ولت G4 آفتابی و مهتابی

    تماس بگیرید

    لامپ ال ای دی ۱/۵ وات لوستری با پوشش لاستیکی و مصرف پایین، جایگزین بسیار مناسبی برای لامپ های التهابی هم شکل با مصرف فوق العاده بالا می‌باشد.

    دارای ۲ سال گارانتی تعویض

  • لامپ فوق کم مصرف cob ذره بینی ۵ وات آفتابی و مهتابی

    تماس بگیرید

    فواید:
    صرفه‌جویی انرژی بیش از %۸۵ در مصرف برق
    دارای طول عمر بیش از۲۵۰۰۰ ساعت، ۲۵ برابر لامپ‌های رشته‌ای و ۳ برابر لامپ‌های کم‌مصرف
    سازگار با محیط زیست به دلیل عاری بودن از مواد سمی جیوه،  سرب و گازهای شیمیایی و منطبق بر استاندارد بین‌المللی RoHS
    کاهش انتشارگازهای گلخانه‌ای
    فاقد پرتوهای فرابنفش و فروسرخ
    نور بدون لرزش و سوسو (Flicker Free) و کاهش خستگی چشم

     

    ویژگی‌ها:
    نصب و جایگزینی سریع و آسان
    بازده نوری و ضریب حفظ شارنوری بالا
    طول عمر بسیار بالا
    روشن شدن سریع و آنی
    طراحی جذاب و کاربردی
    دارای عملکرد بسیار مطلوب در هوای سرد و دماهای پایین

    داشتن استحکام مکانیکی و آسیب‌پذیری کم
    مقاوم در برابر قطع و وصل مکرر برق و کلیدزنی در مقایسه با لامپ‌های کم‌مصرف و فلورسنت
    حساسیت کم نسبت به نوسانات، تغییرات ولتاژ شبکه و دمای محیط به دلیل بهره‌گیری از راه‌انداز الکترونیکی جریان ثابت مبتنی بر IC

    دارای ۱ سال گارانتی تعویض از دنیای نور

     

  • لامپ فوق کم مصرف cob رفلکتور آفتابی و مهتابی

    تماس بگیرید

    فواید:
    صرفه‌جویی انرژی بیش از %۸۵ در مصرف برق
    دارای طول عمر بیش از۲۵۰۰۰ ساعت، ۲۵ برابر لامپ‌های رشته‌ای و ۳ برابر لامپ‌های کم‌مصرف
    سازگار با محیط زیست به دلیل عاری بودن از مواد سمی جیوه،  سرب و گازهای شیمیایی و منطبق بر استاندارد بین‌المللی RoHS
    کاهش انتشارگازهای گلخانه‌ای
    فاقد پرتوهای فرابنفش و فروسرخ
    نور بدون لرزش و سوسو (Flicker Free) و کاهش خستگی چشم

     

    ویژگی‌ها:
    نصب و جایگزینی سریع و آسان
    بازده نوری و ضریب حفظ شارنوری بالا
    طول عمر بسیار بالا
    روشن شدن سریع و آنی
    طراحی جذاب و کاربردی
    دارای عملکرد بسیار مطلوب در هوای سرد و دماهای پایین
    داشتن استحکام مکانیکی و آسیب‌پذیری کم
    مقاوم در برابر قطع و وصل مکرر برق و کلیدزنی در مقایسه با لامپ‌های کم‌مصرف و فلورسنت
    حساسیت کم نسبت به نوسانات، تغییرات ولتاژ شبکه و دمای محیط به دلیل بهره‌گیری از راه‌انداز الکترونیکی جریان ثابت مبتنی بر IC

    دارای ۱ سال گارانتی تعویض از دنیای نور

  • لامپ فوق کم مصرف cob طرح aeg آفتابی و مهتابی

    تماس بگیرید

    عمر بسیار طولانی (۴۰ هزار ساعت)

    مقاومت در برابر سقوط و ضربه

    بازدهی نوری فوق العاده

    حفظ سلامت مصرف کننده

    دوست دار محیط زیست

    رنگ نور طبیعی

    سبک و ظریف

    دارای دو سال ضمانت

    بازگشت هزینه خرید لامپ با صرفه‌جویی ۹۵ درصدی هزینه مصرفی برق

    دارای یک سال گارانتی تعویض از دنیای نور